Czmuppetposter
Country (Language) Czech Republic
Released January 12, 2012
Running time 103 minutes
Dubbing Studio/
Localization
Studio Virtual
Script Translator/Editor Vojtěch Kostiha
Voice Director Zdeněk Štěpán
Musical Adaptation Ondřej Izdný (musical direction)
Pavel Cmíral (lyrics)

Mupeti is the Czech-language dub of The Muppets. On select European home video releases, it was included along with the Slovakian dub

Voices

English Character Name Czech Character Name Czech Voice Actor
Kermit the Frog Kermit Ivo Novák
Walter Jan Maxián
Gary Radek Zima
Mary Tereza Bebarová
Miss Piggy Slečna Piggy Ondřej Izdný
Fozzie Bear Fozzie Mojmír Maděrič
The Swedish Chef Švédský kuchař
Tex Richman Jaromír Meduna
Gonzo Jiří Korn
Scooter Vojtěch Hájek
Veronica Producentka Hana Igonda Ševčíková
Uncle Deadly Strýček Deadly Zbyšek Horák
Bobo Jiří Lábus
Statler
Sam the Eagle Orel Sam
Robot Pavel Tesař
Waldorf Martin Klásek
Hobo Joe Bezdomovec Joe Ernesto Čekan
Lada Soukupová (singing)
Rowlf the Dog Raf Tomáš Racek
Zvíře Animal
Beaker Pipeta Lumír Olšovský
Janice
Dr. Teeth Dušan Kollár
Floyd Pepper David Suchařípa
Miss Poogy Slečna Poogy Stanislav Lehký
Sweetums Milan Slepička
Jack Black Otto Rošetzký
Moderator Terapeutka Eliška Burkert Nezvalová
Whoopi Goldberg Valérie Zawadská
Tour Guide Průvodce Jaroslav Vlach
Junior CDE Executive mladší vedoucí CDE Lukáš Pečenka
Neil Patrick Harris
Selena Gomez Ivana Korolová
  • Additional Voices
Tereza Bečičková, Otmar Brancuzský, Lída Finková, Petr Gelnar, Huining Gu, Zdeněk Hess, Jindřich Hinke, Monika Hladová, Jaromír Holub, David Holý, Jiří Hruška, Jiří Köhler, Irena Máchová, Michal Mařík, Adéla Nováková, Klára Nováková, Lucie Novotná, Jiří Ployhar, Radek Seidl, Radek Škvor, Martina Šťastná, Josef Tuček, Radovan Vaculík

Additional credits

External links

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+